Gọng Kính gấp viễn trung niên

180,000 ₫

Gọng hợp kim, Độ.viễn(1/1.5/2/2.5/3/3.5/4). Thiết kế gấp trong bao da đi kèm. Giao hàng toàn quốc: 20.000vnd
Mua hàng

Gọng Kính viễn 2 tròng K34

180,000 ₫

Gọng nhôm magiê, Độ.viễn(1/1.5/2/2.5/3/3.5/4). Kính 2 tròng tầm nhìn rộng. Giao hàng toàn quốc: 20.000Đ
Mua hàng

Kính viễn trung niên K89

200,000 ₫

200,000 ₫

Kính đọc sách độ nét cao chống mỏi mắt, thiết kế gấp tiện dụng. kiểu mắt kính tròn, kiểu mắt kính vuông, đủ các độ viễn. Giao hàng toàn quốc: 20.000Đ
Mua hàng

Kính mát phân cực thể thao k108-B

185,000 ₫

Mã màu M02, M05, M06 Giao hàng toàn quốc: 20.000vnđ
Mua hàng

Kính mát phân cực thể thao k108-A

185,000 ₫

Mã màu M03, M04, M01 Giao hàng toàn quốc: 20.000vnđ
Mua hàng

Kính mát phân cực thể thao K110-A

190,000 ₫

190,000 ₫

Mã màu C06, C21, C17, C19 Giao hàng toàn quốc: 20.000vnđ
Mua hàng

Kính mát phân cực thể thao K110-B

190,000 ₫

Gọng siêu bền mã màu C30, C32 Giao hàng toàn quốc: 20.000vnđ
Mua hàng

Kính tự động cân bằng sáng ALMG32

149,000 ₫

149,000 ₫

9 lớp phủ POLARIZING tự động cân bằng sáng. Giao hàng toàn quốc: 20.000vnđ
Mua hàng